World Cleanup Day 2020

Met World Cleanup Day  wordt het adoptieplan in alle kernen van Peel en Maas gelanceerd. Geïnteresseerden kunnen een deel van hun dorp voor langere tijd schoonhouden, maar het kan ook voor één dag: 19 september.

Daarnaast zullen op of net voor World Cleanup Day ook een paar grote opruimacties door verenigingen worden georganiseerd. Deelname aan deze opruimacties staat voor iedereen open. Opgave kan door een mail te sturen naar contact@peelenmaasschoon.nl en daarin aan te geven waar je wilt helpen. We sturen je dan op tijd nog een mail met meer informatie.