Preventie en gemeente

Vaak zijn maar kleine dingen nodig om zwerfafval te voorkomen. Bijna iedereen zal iets in een vuilnisbak gooien als die in de buurt is, maar wat als die er niet is? Daarover en ook andere zaken werken we samen met de gemeente die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte en dus ook de vuilnisbakken in de gemeente plaatst.

Preventie

Als op de juiste plekken vuilnisbakken staan, dan scheelt dat in de hoeveelheid zwerfafval. We weten dat waar mensen moeten wachten (denk aan bushaltes) of langzamer moeten rijden (afritten en rotondes), veel meer afval ligt. Daarom monitoren we zogenaamde hotspots en bespreken we met de gemeente of daar vuilnisbakken of blikvangers moeten komen.

We zijn ook met andere ideeën bezig zoals het aanspreken van groepen of bedrijven die aantoonbaar meer zwerfafval veroorzaken en die van vuilniszakken te voorzien. Alle beetjes helpen.

Gemeente

De gemeente helpt vrijwilligers die zwerfafval opruimen op een aantal manieren:

  • Op de gemeentewerf zijn prikkers en hesjes beschikbaar voor vrijwilligers. Daarvoor dient wel een formulier te worden ingevuld, waarmee men feitelijk deel uitmaakt van Peel en Maas Schoon.
  • Op de gemeentewerf zijn ook vuilniszakken beschikbaar.
  • Opgehaald zwerfafval kan als restafval in de even weken worden aangeboden.
  • Als men veel zwerfafval heeft verzameld, dan zijn er aparte afspraken over het ophalen daarvan. Neem daarvoor contact op met contact@peelenmaasschoon.nl