World Cleanup Day 2023 

Deze opschoondag leverde 117 volle vuilniszakken op. Dat is duidelijk minder dan voorgaande acties. Er waren weliswaar minder deelnemers, maar er ligt ook minder zwerfafval op straat. Dat is met metingen door de gemeente aangetoond. Het kan zijn dat er minder animo is om mee te doen aan een opruimactie, omdat er minder vuil ligt. Uiteindelijk gaat het erom dat we toch weer behoorlijk wat rommel van straat hebben geplukt.

Hieronder een foto impressie.