World Cleanup Day 2019

Dit wordt alweer onze derde actie en daarin gaan we zwerfafval opruimen in natuurgebieden en langs grote wegen, die allemaal wat verder van de kernen af liggen. We hebben hier met de Opschoonweek niets opgeruimd. Het plan is elk jaar met de Opschoonweek vooral de kernen aan te pakken en met World Cleanup Day de tussenliggende natuur en wegen.


We hebben meerdere ondernemers bereid gevonden als start-en eindlocatie te dienen en ons van koffie/thee en iets lekkers te voorzien. Daardoor hoeven we ons niet of nauwelijks nog te verplaatsen om aan de slag te kunnen. De locaties zijn bovendien mooi verspreid over Peel en Maas.


Hieronder de diverse acties die gepland zijn. Door te klikken op de sponsor kom je bij de details uit, zoals locatie, tijd en wat meer informatie over wat wordt opgeschoond. De groene acties zijn natuurgebieden, de blauwe acties zijn de grote wegen.


Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar contact@peelenmaasschoon.nl met daarin aangegeven waar je wilt opruimen.