Verkeersregels voetgangers

Al een paar jaar proberen we medewerking van provincie Limburg te krijgen om ook de provinciale wegen schoon te kunnen maken. Dat gaat erg moeizaam. Als wegbeheerder verbieden ze ons zelfs daar op te ruimen!

Dit zijn de officiële regels (RVV artikel 4):

  1. Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
  2. Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
  3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.

Daarnaast zijn er regels over veiligheid (RVV artikel 5):

Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt, of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Provincie Limburg heeft een soortgelijke regel (2.4):

Het is verboden het voor het verkeer noodzakelijke uitzicht op of nabij een provinciale weg te belemmeren of de veiligheid of de doorstroming van het verkeer op een provinciale weg in gevaar te brengen.

Voetgangers mogen dus in de berm lopen, als er geen fietspad is. Daarbij mogen ze ander verkeer niet hinderen of gevaar veroorzaken. Wij verschillen van mening met de provincie dat daarmee zwerfafval opruimen nooit mag, aangezien dit ook veilig kan (hesje aan, tegen verkeer in, genoeg afstand van de weg) en afhankelijk van de weg is (overzichtelijkheid, bermbreedte). Aan onze adoptanten de oproep met deze regels rekening te houden.