Plastic Soup project Bouwens 

In 2022 hebben we samen met IVN Helden, IVN Limburg en gemeente Peel en Maas het project 'Plastic Soup' voor het Bouwens college verzorgd. Na een gastcollege waarin we van alles over zwerfafval uitlegden, hebben 187 brugklasleerlingen in de week voor de Landelijke Opschoondag veldwerk verricht. Dat bestond uit het opruimen van afval langs de Maas en dat classificeren.

Vanwege het succes wordt dit project in 2023 herhaald. In de week van 27 tot 31 maart gaan we opnieuw met bijna 180 leerlingen bij Kessel en Kessel-Eik stukken Maasoever opruimen. Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Je krijgt een groep van 4 leerlingen toegewezen en gaat daarmee ongeveer een uur opruimen en classificeren. Inclusief instructie en heen en terug lopen zal dit ruwweg anderhalf uur kosten.

Hieronder de opruimtijden, reken op een kwartier ervoor en erna. Opgave per mail naar contact@peelenmaasschoon.nl. Je krijgt op tijd een mail met nadere instructies. Vooral voor maandagmorgen zijn veel vrijwilligers nodig.

  • Maandag 27 maart 9:00u.-10:00u. en 14:30u.-15:30u.
  • Woensdag 29 maart: 9:45u.-12:00u.
  • Donderdag 30 maart: 14:30u.-15:30u.
  • Vrijdag 31 maart: 9:00u.-10:00u.