Opschoonweek Middenpeelweg 2020

Provincie Limburg helpt ons dit jaar door te zorgen voor beveiliging van de drukke Middenpeelweg tussen Kessel en rotonde Halfweg. Gewoonlijk mogen we daar niet opruimen omdat er geen fietspad is, maar nu kan het dus veilig. Het is ook nodig, want een jaar geleden was dit stuk weg afgesloten en toen hebben we 60 vuilniszakken afval uit de bermen gehaald. Dat is 1 zak per 100 meter!

We hopen op veel vrijwilligers, want de provincie is nog niet gewend aan burger-initiatieven en ziet dit als een proef. Het zou echt jammer zijn als die mislukt. We hebben al gezien dat sinds we contact hebben met provincie Limburg, er langs de provinciale wegen meer wordt opgeruimd. En er lijkt nog meer mogelijk als we laten zien hoeveel inwoners zwerfafval willen aanpakken.  Geef je op!

Datum en tijd: Zaterdag 21 maart, 14.00u. tot 17.00u.

Locatie: Middenpeelweg, exacte lokatie wordt na opgave doorgegeven