Goede voornemens 2021

Zeker in Corona-tijd is het gevaarlijk goede voornemens en plannen te maken. Toch geven we hierbij een indruk van wat we in 2021 allemaal zouden willen bereiken. Iedereen die hier een steentje aan wil bijdragen is welkom. Dat kan zijn op dorpsniveau, maar ook in de overkoepelende organisatie. Je reactie is welkom op contact@peelenmaasschoon.nl.

  • Organisatie: We worden aardig groot als organisatie: 110 adoptanten, 250 volgers op Facebook, 280 mensen krijgen de nieuwsbrief en naar schatting 500 mensen hebben afgelopen 2 jaar als eens mee opgeruimd. Daarom gaan we decentraliseren: Een eigen email-adres voor elk dorp, een eigen deel van de website en eigen voorraad van opruimmaterialen in elk dorp. Het liefst hebben we ook een groepje in elk dorp die daar alles regelt i.p.v. één dorpscoördinator. PR voor grote acties, de website en nieuwsbrief en contact met gemeente en provincie blijven we centraal organiseren.
  • Adoptanten: We willen nog meer adoptanten werven, in elk dorp. We brengen onze adoptanten met elkaar in contact door gezamenlijke acties of voorlichtingsavonden waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld. We gaan met de gemeente regelen dat we vooraf weten waar gemaaid wordt, zodat versnipperen van afval wordt voorkomen. We willen met de buitendienst van de gemeente het plaatsen van prullenbakken optimaliseren, op aangeven van tips van de adoptanten. We maken een digitale kaart van de geadopteerde straten, zodat iedereen weet waar wel en waar niet wordt opgeruimd.
  • Grote acties: Net als andere jaren gaan we twee grote acties organiseren: de Opschoonweek in het voorjaar en World Cleanup Day in het najaar. Daarvoor blijven we verenigingen benaderen, want dat heeft heel goed gewerkt afgelopen keren. We willen de in 2020 uitgestelde actie samen met de provincie alsnog organiseren. Dat houdt in dat een drukke provinciale weg wordt afgezet, zodat we daar veilig kunnen opruimen.
  • Voorlichting: We blijven scholen die het willen helpen met voorlichtingsmateriaal en kleine opruimacties. We blijven (parken voor) arbeidsmigranten voorzien van informatie in meerdere talen, net als opruimmaterialen.